इयूलाई महत्वपूर्ण सहयात्री बनाउने लक्ष्यमा अमेरिका फेरि सफल