विप्लवद्वारा विभिन्न जिल्ला बन्द आह्वान, जनजिवन प्रभावित