कोसी र गण्डकमा पानी एकदमै कम : नेपालमा तत्कालका लागि पानीजहाज ल्याउन कठिन