अर्थ समिति : पूँजीगत खर्च बढी भएका सचिवसँग छलफल गरिँदै