केरुङ – काठमाडौं रेलमार्ग : सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३५ अर्ब लाग्ने