रुसीहरुको अमेरिका मोह, बच्चा जन्माउन अमेरिका पुग्न थाले