एसइई परीक्षा : पाँच निरीक्षक र छ परीक्षार्थी पक्राउ