धेरै बच्चा जन्माएका बावुआमालाई मुटुको रोगको खतरा बढी