सीजीको बीप एप सार्वजनिक, एकैपटकमा १० जनाले भिडियो कल गर्नसक्ने