दैलेखमा असिना पानीका कारण ठूलो क्षति, राहत उपलब्ध गराउन माग