गुणस्तरीय वस्तुहरु उत्पादन गर्नुहोस्, विश्व बजारले आफैँ माग्ने छ : उपराष्ट्रपति पुन