सगरमाथा क्षेत्रमा विदेशी मौसम केन्द्र :- भारत र चीनले कसरी लिन्छन् !