सरकार सक्रियरूपमा जनताको काम गर्न कटिबद्ध छ : अध्यक्ष दाहाल