अवैध धन्दा गर्ने समूह सक्रिय, चौसठ्ठी खसीबोका नियन्त्रणमा