हुप्सेकोट गाउँपालिकामा ९० करोडको खानेपानी आयोजनाको वित्तीय सम्झौता