नेपालगञ्जमा डेङ्गुका ४६ जना बिरामी, अस्पतालमा राख्ने ठाउँ छैन