सरकारको विशेषज्ञ समूह नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ४ औँ वार्षिकोत्सव मनायो