गण्डकीमा गणना सकिएका १४ क्षेत्रमध्ये १० क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी