रविले व्यवस्थाभित्र रही जनताको अवस्था बदल्ने गरी काम गर्ने