ग्वार्कोमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउन सडकमै सवारी साधनको व्यवस्थापन सुरु