गरिमा विकास बैंकको १६औं साधारण सभामा लाभांश प्रस्ताव पारित