गण्डकी प्रदेशमा ७ मन्त्रालय रहने, मन्त्रिपरिषद विस्तार आजै