‘निगमको जहाज आउँदा खुशी हुन्थेँ, फर्केर जाँदा रुन्थेँ’