सहमती जुटाएर विद्यालयमा विद्यार्थीले लगाएको ताला खोलियो