बीरगञ्ज महानगरमा विभिन्न पदका लागि दरखास्त आह्वान, ४८ जनालाई अवसर