मर्मत सम्भारका लागि मनकामना केबुलकार सेवा बन्द हुने