बालविवाह अन्त्यका लागि छात्रालाई साइकल र एक लाख नगद वितरण