आजको मौसमः मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बर्षा हुने