तीन महिनादेखि बन्द भएका ग्रामीण सडक नखुल्दा सामान ढुवानीमा समस्या