नेशनल लाईफले गर्यो भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग