बजारमा अभाव चिनीको तिहार अगाडि नै १८.२२ प्रतिशतले मूल्यबृद्धि