विद्युत चुहावट भएर आगलागी हुँदा २५ लाख भन्दा बढीको क्षति