आयल निगममा सीईओ थानीको मनपरी, मौज्दातमा तेल राखेर बजारमा अभाव सिर्जना