आर्थिक गोलमेचमा राखिने विषय बस्तुमाथि छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाए सरकारी पक्षको बैठक