नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएर गयो, आयोगले उचित भूमिका खेलोसः प्रधानमन्त्री

फाइल तस्वीर