टेलिकममा अख्तियारको आँखाः दुई प्रबन्ध निर्देशकलाई बयान