गर्मी अत्याधिक बढेपछि वीरगञ्जका विद्यालयमा फेरि तीन दिन विदा