विश्व रक्तदाता दिवसः मैले त रक्तदान गरे, तपाईले नि?