अधिवेशनपछि आन्तरिक एकतालाई थप बलियो हुन्छ: अध्यक्ष नेपाल