पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकासँग भिड्न लागेको नेपाल 'गर या मर'को अवस्थामा !