रामहरी खतिवडाले गृहमन्त्रीका लागि विशेष खाजाको व्यवस्था भनेपछि भाँडियो राज्य व्यवस्थाको बैठक