विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउन 'एनआरएनए'लाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह