चन्द्रागिरिले बालबालिकाको नाममा पाँच हजार रकम जम्मा गरिदिने