नियुक्तिका लागि अन्तरिम आदेश भए सन्तोष र मुक्तिनाथ मध्ये एकजना बन्नेछन् धितोपत्रको अध्यक्ष