शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती करणी मुद्दामा संलग्न २ जना पक्राउ