सत्ता समीकरणमा हलचल ल्याउने बेचनको बेचैनीमाथि प्रहरीको अनुसन्धान