प्रधानमन्त्रीको सामुन्ने पर्ने मन्त्रालयको मुल गेटमा लुँडो खेलेर दिन बिताउँछन कर्मचारी