कोरोना भाइरसविरुद्धका १६ लाख ६८ हजार मात्रा खोप आयो