मन्त्रीका लागि सबै कोणबाट सक्षम आरजुमाथि किन उठिरहेका छन् प्रश्न ?