खानेपानी मन्त्रालयलाई मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना काठमाडौं आउने प्रस्ताव बनाउन निर्देशन